Regulamin Kontdar

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

           W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych, przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdujących się w naszej bazie. Zapewniamy, że dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest:

  • KON-TDAR Dariusz Michalski, ul. Okólna 43E, 05-270 Marki, NIP: 125 004 98 93 tel/fax 22-781-17-45

Jako administrator przetwarzamy Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem Państwu naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu

  • Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia.
  • Wypełniania obowiązków prawnych, które ciążą na nas na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych z zakresu rachunkowości, wystawiania i przechowywania faktur VAT, oraz innych dokumentów księgowych
  • Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawniania

Dane osobowe jakie zbieramy i przetwarzamy do celu realizacji naszych usług: nazwa firmy, imię i nazwisko,adres korespondencyjny, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom  w celu realizacji Państwa zamówień tz podmiotom transportowym, podmiotowi zajmującemu się obsługą księgową
  • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia lub całkowitego sprzeciwu przetwarzania, oraz przenoszenia danych osobowych
  • Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem powierzonych mu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia prze Państwa zgody na ich przetwarzanie .Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych  prosimy o przesłanie takiej pisemnej lub mailowej informacji w odpowiedzi na tę wiadomość.